fbpx

Corona beleid

 • Wij werken uitsluitend met reserveringen (via website of telefonisch)
 • Bij ontvangst is er een controlegesprek om in te schatten of er  gezondheidsrisico’s zijn. Zo ja, dan zal de toegang geweigerd worden.
 • Als u met een groep van drie of meer personen komst zal tijdens het
  controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk
  huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter
  afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, Dan zal u op gepaste afstand begeleid worden naar uw tafel.
 • Er zijn markeringen aangebracht om zo iedereen op gepaste afstand te houden
 • U moet bij binnenkomst de handen desinfecteren
 • U gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst
 • Er zal een minimale afstand van 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5m van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen
  medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
 • De tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd na het verlaten van het restaurant
 • Wilt u bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard